(1)
Balaž, Z. Inženjersko Modeliranje Uzemljivača Kružnom Metalnom Pločom. PiD 2018, 2.