(1)
Osman, K.; Husnik, J. IMPLEMENTACIJA AUTOMATIZACIJE MJERENJA UZGONSKIH TLAKOVA I TEMPERATURA U BETONSKOJ BRANI HIDROELEKTRANE. PiD 2023, 10.