(1)
Petranović, D. MEHANIČKI UČINCI STRUJA KRATKOGA SPOJA NA SUSTAV UŽETNIH SABIRNICA. PiD 2021, 9.