(1)
Slavulj, D.; Cafuta, D.; Kapelac Gulić, J.; Dodig, I.; Cafuta, B. Upotreba Ugrađenog Sustava Za Identifikaciju Biometrijskom Metodom Prepoznavanja Lica. PiD 2020, 8.