(1)
Šegović, K.; Marković, I.; Đuran, T.; Novak, T. Izrada Statorskog Namota Hidrogeneratora Automatiziranim Procesima. PiD 2019, 7, 103-109.