(1)
Kramberger, T.; Nožica, B.; Dodig, I.; Cafuta, D. Pregled Tehnologija U Neuronskim Mrežama. PiD 2019, 7, 25-32.