(1)
Marković, I.; Đuran, T.; Novak, T. Određivanje Satnog Broja Transformatora Pomoću Voltmetra I Fazorskog Dijagrama. PiD 2018, 6.