(1)
Kovačević, R.; Kramberger, T.; Cafuta, D.; Dodig, I. Sustav Za Nadzor Fizičke Aktivnosti Malih životinja. PiD 2018, 5.