(1)
Ćutić, D.; Pleško, J.; Ešegović, J. Klasifikacija I Određivanje Namjene Individualiziranih Rukopisnih Fontova. PiD 2018, 4.