(1)
Ćulumović, D.; Žigman, D.; Mamuzić, I. Spajanje Dviju Kompanija U VPN. PiD 2018, 4.