[1]
Bobovec, B. i Mandić, R. 2018. Obnova stambenog fonda i saniranje posljedica katastrofalne poplave na području Vukovarsko - Srijemske županije. Politehnika i dizajn. 2, 02 (srp. 2018).