[1]
Slavulj, D., Cafuta, D., Kapelac Gulić, J., Dodig, I. i Cafuta, B. 2020. Upotreba ugrađenog sustava za identifikaciju biometrijskom metodom prepoznavanja lica. Politehnika i dizajn. 8, 02 (ruj. 2020).