[1]
Kramberger, T., Nožica, B., Dodig, I. i Cafuta, D. 2019. Pregled tehnologija u neuronskim mrežama. Politehnika i dizajn. 7, 01 (svi. 2019), 25-32.