[1]
Bernik, A. i Stigleitner, M. 2018. Dinamički efekati i simulacija u Cinemi 4D. Politehnika i dizajn. 5, 01 (srp. 2018).