[1]
Ćulumović, D., Žigman, D. i Mamuzić, I. 2018. Spajanje dviju kompanija u VPN. Politehnika i dizajn. 4, 03 (srp. 2018).