Vol 05 No 03

Sadržaj

 

Impressum, Sadržaj,
Uvodna riječ (PDF)

 

1. Malteški sustav strukovnog visokog obrazovanja

Maltese System of Higher Vocational Education

Zvonimir Petković, Filip Mateša

hr DOI: 10.19279/TVZ.PD.2017-5-3-01

 

2. Fotonaponski sustav s praćenjem pozicije sunca

Photovoltaic system with sun tracking

Tomislav Odak, Ivor Marković, Tomislav Novak, Zvonimir Meštrović

hr DOI: 10.19279/TVZ.PD.2017-5-3-02

 

3. Primjena i princip rada steznih sustava s definiranom nul-točkom

Zero-point clamping systems application and working principle

Luka Olivari

hr DOI: 10.19279/TVZ.PD.2017-5-3-03

 

4. Usporedba zollinger sustava i klasičnog drvenog krovišta

Comparison of the Zollinger system and classic timber roof structure

Dean Čizmar, Ivan Volarić

hr DOI: 10.19279/TVZ.PD.2017-5-3-04

 

5. Računalni sustavi za generiranje multimedijskih pobuda u psihoterapiji

Computer systems for multimedia stimuli generation in psychotherapy

Marko Horvat, Marko Dobrinić, Matej Novosel

hr DOI: 10.19279/TVZ.PD.2017-5-3-05

 

 

6. Propagacijski model harmoničkog radara za detekciju nelinearnih kontakata improviziranih eksplozivnih naprava

Propagation model of harmonic radar for detection the nonlinear contacts of the improvised explosive devices

Milan Bajić

hr DOI: 10.19279/TVZ.PD.2017-5-3-06

 

7. Kviz za provjeru pravopisa engleskog jezika

English language spelling quiz

Robert Tominac, Biljana Stojaković

hr DOI: 10.19279/TVZ.PD.2017-5-3-07

 

8. Progresijski poslovni modeli u ofsetnom tiskarstvu

Progressive business models in offset printing

Mario Barišić

hr DOI: 10.19279/TVZ.PD.2017-5-3-08

 

9. Evaluation of finished product quality depeding on paper properties and binding technique

Vrednovanje kvalitete gotovog proizvoda ovisno o svojstvima papira i tehnici ljepljenja

Gorana Petković, Suzana Pasanec Preprotić, Dubravko Banić

en DOI: 10.19279/TVZ.PD.2017-5-3-19