Upute autorima

Rad se predaje na hrvatskom. Sažetak rada je na hrvatskom i engleskom jeziku.
Primamo radove na engleskom jeziku za autore koji nisu sa hrvatskog govornog područja.

 

Rad se šalje u elektroničkom obliku na e-mail: pd@tvz.hr.