Upute autorima

Rad se predaje na hrvatskom. Sažetak rada je na hrvatskom i engleskom jeziku. Primamo radove na engleskom jeziku za autore koji nisu sa hrvatskog govornog područja.   Rad se šalje u elektroničkom obliku na e-mail: pd@tvz.hr.